Sopimusehdot

SJMK Services Ltd. (jäljempänä SJMK Oy, y-tunnus 8341022), yleiset sopimusehdot
Päivitetty Marraskuu 2021.

SJMK Oy ostaa jalometalleja seuraavin ehdoin:

1. ASIAKAS (JÄLJEMPÄNÄ ASIAKAS)

Asiakas vahvistaa sopimuksen allekirjoituksellaan.

1.1 Asiakas on vähintään 18-vuotias.

1.2 Asiakas on EU:n kansalainen.

1.3 Asiakas on yksityinen henkilö eikä myy esineitä elinkeinotoiminnassaan.

1.4 Asiakkaalla on täysi omistus- ja hallintaoikeus esineisiin.

1.5 Esineitä ei ole hankittu rikollisin keinoin, eikä esineiden myynti altista SJMK Oy:tä minkäänlaiseen rahanpesuun tai muuhunkaan rikolliseen toimintaan.

2. OSTETTAVAT ESINEET JA NIIDEN HINTA

2.1 SJMK Oy ostaa ainoastaan esineitä, jotka sisältävät jalometalleja tai metalleja. Esineiden kunnolla tai toimivuu­della ei ole merkitystä.

2.2 SJMK Oy ostaa esineitä ainoastaan kierrätykseen. Ostohinnat perustuvat yksinomaan painoon ja karaattimäärään, eivätkä esim. korun malliin tai tunnearvoon. Tarjottu hinta saattaa siksi olla alhaisempi kuin mahdollinen jälleenmyyntiarvo myytäessä esineet sellaisenaan. SJMK Oy ei erittele ostohintaa esineittäin.

3. TOIMITUS JA VAKUUTUS

3.1 Kaikki SJMK Oy:lle toimitettavat esineet on lähetettävä SJMK Oy:n toimittamassa pakkauksessa ennalta merkittyyn lähetysosoitteeseen. SJMK Oy kehottaa asiakasta valokuvaamaan lähetettävät esineet ennen niiden sinetöimistä pakkaukseen.

3.2 SJMK Oy:lle ei saa lähettää minkäänlaisia haitallisia aineita.

3.3 SJMK Oy:n toimittamaa pakkausta käytettäessä esineille on IF Oy:n vakuutus. Korvauskatto lähetykselle on 3000 euroa. Asiakas on velvollinen luovuttamaan lähetyksen Matkahuollon noutopisteen edustajalle, sekä pyytämään ja säilyttämään huolellisesti lähetyskuitin. Kuitti toimii tositteena vakuutuksesta. Jos asiakas haluaa lähettää SJMK Oy:lle esineitä, joiden kokonaisarvo ylittää 3000 euroa, asiakkaan tulee ottaa yhteys SJMK Oy:n asiakaspalveluun.

3.4 Jos esine katoaa tai vahingoittuu kuljetuksen aikana, on asiakas velvollinen ilmoittamaan asiasta SJMK Oy:n asiakaspalveluun.

3.5 SJMK Oy pidättää oikeuden palauttaa toimitus asiakkaalle, jos paketti on vaurioitunut tai siihen on kajottu ennen sen saapumista SJMK Oy:n hallintaan.

4. OSTOHINNAN JA KAUPAN MÄÄRITTÄMINEN

4.1 SJMK Oy arvioi lähetyksen saapumispäivänä.

4.2 SJMK Oy ottaa esineiden arvioinnin jälkeen yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse sekä sms-viestillä. Asiakkaalle ilmoitetaan puhelimitse materiaaleista maksettava hinta, sekä tarvittaessa esineistä ja esineiden osista, joita SJMK Oy ei osta. (kts. kohta 2.1). Tämä on arviointipalvelu, jonka asiakas on tilannut.

4.3 Mikäli asiakas on merkinnyt sopimusasiakirjaan kohdan “Haluan lahjoittaa ostohinnan Pidä Saaristo Siistinä ry:lle”, ei hänelle soiteta ostotarjousta, vaan lahjoitussumma ohjataan suoraan em. yhdistykselle.

4.4 Kun arviointi on tehty ja asiakas hyväksynyt esineistä maksettavan hinnan, SJMK Oy prosessoi maksusuorituksen asiakkaan ilmoittamalle tilille. Erittely on luettavissa tiliotteelta maksun viesti -kohdasta.

4.5 Materiaalin omistusoikeus siirtyy SJMK Oy:lle, kun ostotarjous on hyväksytty tai 3 kk:n kuluttua mikäli asiakasta ei ole tavoitettu. Tällöin ostosumma maksetaan joko asiakkaan tilille tai Pidä Saaristo Siistinä ry:lle sopimusasiakirjan merkinnän mukaisesti.

4.6 Arviointipalvelu on asiakkaalle maksuton eikä arviointipalvelua koskevaa laskua tarvitse maksaa, jos asiakas on sopimusehtojen kohdassa 3. kerrotun mukaisesti palauttanut arvokuoren sisältöineen SJMK:lle.

5. TYYTYVÄISYYSTAKUU

5.1 Mikäli asiakas haluaa peruuttaa arviointipalvelua koskevan tilauksen, voi hän tehdä sen palauttamalla postitse, omalla kustannuksellaan, kaikki saamansa SJMK:n materiaalit 14 päivän kuluessa niiden saapumisesta, takaisin SJMK:lle, A4-kirjekuoressa käyttämättömänä ja hyvässä kunnossa (ei SJMK:n turvalähetys-kuoressa).

5.2 Asiakkaan tulee maksaa arviointipalvelua koskeva lasku, ellei hän peruuta tilaustaan kohdan 5.1 mukaisesti tai palauta arvokuoria sisältöineen SJMK:lle kohdan 3. mukaisesti

5.3 Kun asiakas on hyväksynyt ostotarjouksen, SJMK Oy prosessoi maksusuorituksen asiakkaan tilille. Mikäli asiakas ei hyväksy ostotarjousta, palautetaan esineet veloituksetta takaisin. Hyväksytyn ostotarjouksen jälkeen jalometallit siirtyvät eteenpäin sulatukseen ja kaupan purkaminen ei ole enää mahdollista. Tässäkään tapauksessa ei asiakkaan tarvitse maksaa arviointipalvelua koskevaa laskua, ks. kohta 4.6.

5.4 SJMK Oy palauttaa veloituksetta materiaalit, joita SJMK Oy ei kohdan 4.2 mukaisesti osta. Asiakas voi pyytää edellä mainittua palautusta merkitsemällä pyynnön sopimusasiakirjaan.

5.5 Kun SJMK Oy palauttaa materiaalit asiakkaalle, on SJMK Oy:llä oikeus valita tarkoituksenmukainen toimitustapa. SJMK Oy palauttaa asiakkaan materiaalit omalla kustannuksellaan ja vakuuttaa yli 100 euron lähetykset enintään 500 euron arvosta.

5.6 Mikäli asiakas ei pyydä palautusta, syntyy SJMK Oy:lle omistusoikeus kaikkiin sen haltuun jääneisiin materiaaleihin.

6. VASTUUNRAJOITUS

6.1 SJMK Oy ei vastaa missään tapauksessa välillisistä vahingoista.

7. MUUT EHDOT

7.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomessa kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa.

7.2 SJMK Oy voi siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa osin tai kokonaan kolmannelle osapuolelle asiakasta kuulematta. Siirto ei kuitenkaan saa vaikuttaa asiakkaan oikeuksiin tai velvollisuuksiin.