Sopimusehdot

SJMK Services Ltd. (jäljempänä SJMK Oy, y-tunnus 8341022), yleiset sopimusehdot
Päivitetty toukokuu 2024.

SJMK Oy ostaa jalometalleja seuraavin ehdoin: 

1. ASIAKAS (jäljempänä ASIAKAS) 

1.1 Asiakas vahvistaa sopimuksen allekirjoituksellaan.

1.2 Asiakas on vähintään 18-vuotias.

1.3 Asiakas on yksityinen henkilö eikä myy esineitä elinkeinotoiminnassaan. 

1.4 Asiakkaalla on täysi hallinta- ja omistusoikeus esineisiin.

1.5 Esineitä ei ole hankittu rikollisin keinoin, eikä esineiden myynti altista SJMK:ta minkäänlaiseen rahanpesuun tai muuhun rikolliseen toimintaan.

2. OSTETTAVAT ESINEET JA NIIDEN HINTA 

2.1 SJMK ostaa ainoastaan esineitä, jotka sisältävät jalometalleja tai metalleja. Esineiden kunnolla tai toimivuudella ei ole merkitystä.

2.2 SJMK ostaa esineitä ainoastaan kierrätykseen. Ostohinnat perustuvat yksinomaan painoon ja karaattimäärään, eivätkä esim. korun malliin tai tunnearvoon. Tarjottu hinta saattaa siksi olla alhaisempi kuin mahdollinen jälleenmyyntiarvo myytäessä esineet sellaisenaan. SJMK ei erittele ostohintaa esineittäin. 

3. TOIMITUS JA VAKUUTUS 

3.1 Kaikki SJMK:lle toimitettavat esineet on lähetettävä SJMK:n toimittamassa pakkauksessa ennalta merkittyyn lähetysosoitteeseen. SJMK kehottaa asiakasta valokuvaamaan lähetettävät esineet ennen niiden sinetöimistä pakkaukseen. 

3.2 SJMK:lle ei saa lähettää minkäänlaisia haitallisia aineita

3.3 SJMK:n toimittamaa pakkausta käytettäessä esineille on IF OY:n vakuutus. Korvauskatto lähetykselle on 5000 euroa. Asiakas on velvollinen luovuttamaan lähetyksen Matkahuollon noutopisteen edustajalle, sekä pyytämään ja säilyttämään huolellisesti lähetys- kuitin. Kuitti toimii tositteena vakuutuksesta. Jos asiakas haluaa lähettää SJMK:lle esineitä, joiden kokonaisarvo ylittää 5000 euroa, asiakkaan tulee ottaa yhteys SJMK:n asiakaspalveluun. 3.4 Jos esine katoaa tai vahingoittuu kuljetuksen aikana, on asia- kas velvollinen ilmoittamaan asiasta SJMK:n asiakaspalveluun. 3.5 SJMK pidättää oikeuden palauttaa toimitus asiakkaalle, jos paketti on vaurioitunut tai siihen on kajottu ennen sen saapumista SJMK:n hallintaan. 

4. OSTOHINNAN JA KAUPAN MÄÄRITTÄMINEN, ARVIOINTIPALVELU 

4.1 SJMK arvioi lähetyksen sen saapumispäivänä. 

4.2 SJMK ottaa esineiden arvioinnin jälkeen yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse sekä sms-viestillä. Asiakkaalle ilmoitetaan puhelimitse materiaaleista maksettava hinta, sekä tarvittaessa esineistä ja esineiden osista, joita SJMK ei osta (kts. kohta 2.1). Tämä on arviointipalvelu, jonka asiakas on tilannut

4.3 Mikäli asiakas on merkinnyt sopimusasiakirjaan kohdan ”Haluan lahjoittaa ostohinnan Pidä Saaristo Siistinä ry:lle”, ei hänelle soiteta ostotarjousta, vaan lahjoitussumma ohjataan suoraan em. yhdistykselle. 

4.4 Kun arviointi on tehty ja asiakas hyväksynyt esineistä maksettavan hinnan, SJMK prosessoi maksusuorituksen asiakkaan ilmoittamalle tilille. Erittely on luettavissa tiliotteelta maksun viestikohdasta

4.5 Materiaalin omistusoikeus siirtyy SJMK:lle, kun ostotarjous on hyväksytty tai 3kk:n kuluttua mikäli asiakasta ei ole tavoitettu. Tällöin ostosumma maksetaan joko asiakkaan tilille tai Pidä Saaristo Siistinä ry:lle sopimusasiakirjan merkinnän mukaisesti. 

4.6 Arviointipalvelu on asiakkaalle maksuton eikä arvointipalvelua koskevaa laskua tarvitse maksaa, jos asiakas on sopimusehtojen kohdassa 3. kerrotun mukaisesti palauttanut arvokuoren sisältöineen SJMK:lle.

5. TYYTYVÄISYYSTAKUU, TILAUKSEN PERUUTTAMINEN JA LASKUN MAKSAMINEN 

5.1 Mikäli asiakas haluaa peruuttaa arviointipalvelua koskevan tilauksen, voi hän tehdä sen palauttamalla postitse, omalla kustannuksellaan, kaikki saamansa SJMK:n materiaalit 14 päivän kuluessa niiden saapumisesta, takaisin SJMK:lle, A4-kirjekuoressa käyttämättömänä ja hyvässä kunnossa (ei SJMK:n turvalähetyskuoressa).

5.2 Asiakkaan tulee maksaa arviointipalvelua koskeva lasku, ellei hän peruuta tilaustaan kohdan 5.1 mukaisesti tai palauta arvokuoria sisältöineen SJMK:lle kohdan 3. mukaisesti. 

5.3 Kun asiakas on hyväksynyt ostotarjouksen, SJMK prosessoi maksusuorituksen asiakkaan tilille. Mikäli asiakas ei hyväksy ostotarjousta, palautetaan esineet veloituksetta takaisin. Hyväksytyn ostotarjouksen jälkeen jalometallit siirtyvät eteenpäin sulatukseen ja kaupan purkaminen ei ole enää mahdollista. Tässäkään tapauksessa ei asiakkaan tarvitse maksaa arviointipalvelua koskevaa laskua, kts. kohta 4.6. 

5.4 SJMK palauttaa asiakkaan erillisestä pyynnöstä veloituksetta materiaalit, joita SJMK ei kohdan 4.2 mukaisesti osta. 

5.5 Kun SJMK palauttaa materiaalit asiakkaalle, on SJMK:llä oikeus valita tarkoituksenmukainen toimitustapa. SJMK palauttaa asiakkaan materiaalit omalla kustannuksellaan ja vakuuttaa yli 100 euron arvoiset lähetykset arvioidun arvon mukaisesti. 

5.6 Mikäli asiakas ei pyydä palautusta, syntyy SJMK:lle omistusoikeus kaikkiin sen haluun jääneisiin materiaaleihin.

6. VASTUUNRAJOITUS 

6.1 SJMK ei vastaa missään tapauksessa välillisistä vahingoista.

7. MUUT EHDOT 

7.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomessa kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet kä- sitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa. 

7.2 SJMK voi siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa osin tai kokonaan kolmannelle osapuolelle asiakasta kuulematta. Siirto ei kuitenkaa saa vaikuttaa asiakkaan oikeuksiin tai velvollisuuksiin.